Numerološki profil za broj Dva (2)

0

Numerološki profil za broj Dva (2)

Ukoliko ste rodjeni u ovom broju vrlo je verovatno da će Vaš život biti okarakterisan kroz Vašu produktivnu interakciju sa drugima. Imate snažan osećaj za pravdu i imate sposobnost da držite stvari u ravnoteži u odnosima sa drugim ljudima. Ključne reči za rođene u ovom broju su saradnja, posredovanje, uvažavanje drugih, partnerstvo i prilagodljivost.

Kao pripadnik ovog broja, Vi ste izuzetno osećajni i prilično brinete za druge. Vi se trudite da u drugima vidite ono najbolje i želite im najbolje. Dok god budete pazili da ne budete prevareni i pazili na sebe dotle ćete Vi moći pozitivno da utičete na živote drugih. Verujte svom osećaju što se drugih tiče i proverite sve. Bolje sprečiti nego lečiti. Vi ste neko koga treba imati u blizini u kriznim situacijama, Vaš zdrav razum i stabilna priroda su od velike pomoći.

Nemojte biti iznenađeni ako se u svojoj okolini nađete u ulozi posrednika. Vi ( i ostali) shvatićete da umete da budete nepristrasni i u najkomplikovanijim situacijama. Vaša ljubav prema drugima može Vas dovesti do toga da Vam bude teško da kažete ne kada stvarno to mislite. Trebali biste da naučite da napravite ravnotežu između potrreba drugih i Vaših potreba i Vašeg vremena.

Svrha postojanja ljudi rođenih u ovom znaku bila bi spajanje ljudi, uspostavljanje saradnje među njima i ohrabrivanje timskog duha. Održavanje mira i usmeravanje energije u grupi može doneti izuzetne rezultate. Osobe rođene u ovom broju mogu mnogo toga da učine sa svojom iskrenošću, stabilnošću i taktičnošću. Treba da se čuvate letargije i pasivnosti. Apatija se takođe može javiti ukoliko ne budete sebi nalazili zanimacije. Drugi ljudi izvlače najbolje iz osoba rođenih u ovom broju. U ovom slučaju izolacija bi samo škodila.

Zbog ljubavi pripadnika ovog broja prema prijatnom okruženju poslovno partnerstvo u okruženju gde postoji takmičenje nije baš najbolje rešenje. Razmislite o saradnji gde će se moći istaći Vaš talenat za povezivanje ljudi u produktivan odnos.