Vetar

Vetar - Ik

  • Alternativno ime: Nema
  • Smer: Sever
  • Dragi kamen: Sodalit
  • Boja: Bela
  • Majansko ime: Ik
  • Značaj: Pravda
  • Saveznik: Kuća
  • Protivnik: Trava

Vetar - ličnost i karakter

Znak drugog dana, vetar, poseduje snažnu životnu silu. Majanska astrologija Vas smatra pametnom, uviđavnom i komunikativnom osobom koja se sasvim samosvesna. Vi ste takođe i fleksibilni, otvoreni i idealista. Ipak, umete da budete i neodlučni id a previše razmišljate. Verovatno imate dosta interesovanja i možda više od jednog zanimanja. Vi možete raditi na više polja odjednom. Pokušajte da ne reagujete previše na svoje okruženje i da ne postanete nesigurni

Vetar - pozitivne strane

Pamet, živahnost, fleksibilnost

Vetar - negativne strane

Razbacanost, nepouzdanost