Lešinar

Lešinar - Cib

  • Alternativno ime: Mudrac, Ratnik
  • Smer: Jug
  • Dragi kamen: Dimni Kvarc
  • Boja: Žuta
  • Majansko ime: Cib
  • Značaj: Dvojnost
  • Saveznik: Zemlja
  • Protivnik: Smrt

Lešinar - ličnost i karakter

Vi ste znak šesnaestog dana majanske astrologije. Vi predstavljate sreću pri započinjanju novih stvari i veoma ste samosvesni kad je u pitanju Vaša pozicija. Veoma cenite životna iskustva i želite da naučite što više možete o onome što Vas interesuje. Umete biti nemilosrdni prema drugima. Ne volite da Vas neko procenjuje. Takvi ste jer ste uglavnom Vi u pravu i dajete dobre savete. Koliko god da ste generalno ozbiljni, umete da se nasmejete u skoro svakoj situaciji.

Lešinar - pozitivne strane

Pun znanja, mudar, izazovan

Lešinar - negativne strane

Surov, ciničan