Kuća

Kuća - Akbal

  • Alternativno ime: Noć
  • Smer: Zapad
  • Dragi kamen: Obsidian snežna pahulja
  • Boja: Plava
  • Majansko ime: Akbal
  • Značaj: Strpljenje
  • Saveznik: Gušter
  • Protivnik: Trska

Kuća - ličnost i karakter

Vi ste kuća (ili noć) znaka trećeg dana. Majanska astrologija veruje da ste Vi ona osoba koja je odgovorna za prenošenje tradicije i za održavanje svega na svom mestu. Vi ste pažljivi kad su u pitanju Vaše misli i dela, a takođe ste i veoma optimistični. Vredno radite da biste postigli svoje ciljeve i da biste obezbedili sigurnost za sebe i druge. Pored svojih inovativnih ideja, strpljenja i snage, ponekad previše sumnjate u sebe. Potrebno je da budete fleksibilniji id a budete otvorenijeg uma. Dopustite da dođe do nekih promena jer je to ponekad dobro

Kuća - pozitivne strane

Lojalan, veran, strpljiv

Kuća - negativne strane

Konvencionalan, nefleksibilan