Zmija - Dnevni Kineski horoskop

Zmija

Danas može doći do intenzinve rasprave, naročito ako budete svoje planove stavljali u prvi plan nemareći za druge. Podelite sa drugima svoje želje i namere, ali diplomatski i nesebično. Budite pažljivi. Postoje ljudi koji su ozlojađeni i nestigurni u sebe pa bi vam mogli nauditi iz ljubomore. Vodite računa kome poklanjate svoje poverenje.