Pas - Dnevni Kineski horoskop

Pas

Možda ćete morati braniti ili u krajnjoj liniji objašnjavati svoju potrebu za slobodom. Ljudi će želeti da znaju da to nije pretnja po njih i da rad po vašim pravilima njih ne ugrožava. Nekom u vašoj porodici je potrebno ohrabrenje. Pružite mu je večeras.