Bivo - Dnevni Kineski horoskop

Bivo

Ako vam danas jezik bude brži od pameti, rizikovaćete da izgubite dragog prijatelja. Nemojte olako odavati tajne koje znate, čak ni ako neko bude nastojao da vas nagovori na to. Držite jezik za zubima i ne govorite šta znate. U ćutanju je mudrost.