BMI Kalkulator

Kalkulator indeksa telesne mase

Unesite Vašu težinu i visinu koristeći standardne mere (m i kg) i kliknite na "Izračunaj". Tada će sistem izračunati vaš BMI (Indeks telesne mase) i dati Vam tumačenje.